درباره ما

کیمیا برگ آسیا

شرکت زیست فناوری کیمیا برگ آسیا با کادر مجرب و دانشگاهی با هدف تکثیر و تولید پایه ها و ارقام عاری از هر گونه آلودگی درختان مثمر و غیر مثمر و گیاهان دارویی و همچنین تحقیقات و توسعه در این زمینه به عنوان یک شرکت دانش بنیان در سال ۱۳۹۴ تاسیس گردید.

© Copyright 2019 kimia Barg Asia - All rights reserved